ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Čtení a literatura

Ptejte se kn ihovny je velmi chytrá služba. Do 48 hodin zodpoví jakékoliv vaše otázky. Síly přitom spojují české knihovny.

Knihovny.cz je portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice. Umožňuje vyhledávat z jednoho místa ve všech jejich katalozích, objednávat, rezervovat dokumenty a řadu dalších služeb, a to na jediné společné přihlášení. Jedná se o unikátní knihovní službu, která má za cíl zpřístupnit čtenářům z celé republiky knihovní fondy na jenom místě.

BiblioHelp: biblioterapie na webu „podává záchranný kruh“ každému, kdo má nějaké trápení. Kruh má v tomto případě podobu knihy, která pomůže, poradí, pohladí, informuje, povzbudí. Tedy všechny ty zázračné věci, které knihy mimoděk i cíleně umějí.

Celé Česko čte dětem se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Centrum detektivky je určeno čtenářům klasických i moderních detektivek.

Čítarny propagují dobré knihy pro všechny věkové kategorie a informují o dění kolem čtení a literatury.

Čtení pomáhá nabízí seznam krásných knih ke čtení, pro vaše pohodlí rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů

ČteSyRád - Čtenářův sympatický rádce funguje jako „virtuální knihovník“, nebo hodně sečtělý kamarád/ka, chcete-li. Podle vámi zvolených kritérií vybere ty nejlepší knihy právě pro vás.

iLiteratura poskytuje zpravodajství o literatuře z celého světa.

Literárni.cz je portál o novinkách v české i světové literatuře, zajímat bude zejména odborníky a studenty lingvistických a literárních oborů.

Vaše literatura je literární magazín, který přináší zajímavé články o domácí a světové literatuře. Zaměřuje se jak na literaturu pro dospělé, tak na literaturu pro nejmenší čtenáře, komiksy i odborné čtivo.

 

Elektronické a zvukové knihy

Palmknihy žijí elektronickými knihami. Šíří nejen informace o této „novince“, ale také samotné e-knihy.

 

Knihovny a on-line katalogy

Knihovna města Olomouce

Vědecká knihovna v Olomouci

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 

Městská knihovna Prostějov

Národní knihovna České republiky

CASLIN - Souborný katalog ČR