CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ

 

Knihovní řád: Příloha 1

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Bystročicích 

 

Zápisné (1 rok):

 • Dospělí čtenáři, právnické osoby                                                     60 Kč
 • Děti, studenti, senioři, nezaměstnaní, rodiče na MD, RD                30 Kč

 

Poplatky za speciální služby:

 • Ztráta čtenářského průkazu a vystavení nového                             20 Kč
 • Meziknihovní výpůjčka za 1 jednotku                                              10 Kč

 

Poplatky z prodlení:

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat. Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty.

 • Po uplynutí výpůjční lhůty 5 týdnů (bez upomínky)                           5 Kč
 • Po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně 1. Upomínka                         20 Kč
 • Po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně 2. Upomínka                         40 Kč
 • Po uplynutí dalších 2 týdnů, písemně 3. Upomínka                         60 Kč
 • Upomínkový dopis                                                                          100 Kč

 

Náhrady:

Knihy:

 • Náhrada stejným titulem: nová kniha + 20 Kč knihovnické služby
 • Xerokopie: zhotovená kopie + 60 Kč vazba
 • Finanční úhrada: cena knihy + 20 Kč knihovnické služby

 

Časopisy:

 • Náhrada sejným titulem: nový časopis (stejný rok, číslo) + 10 Kč knihovnické služby
 • Finanční úhrada: cena časopisu + 10 Kč knihovnické služby
 • Náhrada pořízení xerokopie není u časopisu možná 

Uvedené ceny platí od 3. 1. 2024!