Statistika návštěvnosti a výpůjček za rok 2013

18.01.2014 11:22

„Statistika nuda je,
má však cenné údaje,
neklesejme na mysli,
ona nám to vyčíslí…“

My na mysli rozhodně neklesáme, neboť podle ročního statistického přehledu návštěvnosti knihovny a výpůjček k nám chodíte stále častěji. Za rok 2013 máme 53 registrovaných čtenářů, z toho 13 dětí do 15 let. Návštěv v knihovně bylo loni 413 a celkem bylo půjčeno 1649 knih. Na naši malou vísku docela slušná čísla. Přesto si myslíme, že hlavně dětí by mohlo do knihovny chodit více.

Roční statistické ukazetele jsou zasílány přes Oddělení regionálních služeb Knihovny města Olomouce Národnímu informačnímu středisku pro kulturu (NIPOS), které zpracovává tyto inforrmace z pověření Ministerstva kultury ČR.

Vaše knihovnice

Pavla Žáčková a Monika Masopustová