Opětovné zavření Obecní knihovny

22.10.2020 06:47

S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR se od 22. 10. 2020 Obecní knihovna Bystročice opět musí zavřít .

Výpůjční doba pro vrácení knih bude automaticky prodloužená! 

Sledujte naše webové stránky nebo nástěnky před Obecním úřadem Bystročice. 

                                          

S přáním veselé mysli přeji všem pevné zdraví,

vaše knihovnice Monika Masopustová