Novinka ve fondu knihovny

21.09.2014 18:23

Od ledna 2014 najdou naši čtenáři v knihovně také časopis "100+1 zahraniční zajímavost". Nákup časopisu je hrazen z dotace Obce Bystročice. Půjčujeme jej i domů na dobu 5 týdnů stejně jako knihy. K dispozici jsou všechny dosud vydaná čísla 2014, speciály a pár starších čísel, které došly do knihovny v nabídce předplatného. Přijďte si jej vypůjčit!

Vaše knihovnice Pavla Žáčková