Noc s Andersenem 31. 3. 2023

31.03.2023 16:35

V pátek 31. 3. 2023 se u nás v knihovně konala poprvé velká akce pro děti ze ZŠ Bystročice Noc s Andersenem. Nachystali jsme si pro ně v zasedací místnosti Obecního úřadu výstavku knih a nástěnku s různými výročími pro tento rok, stoly na kreslení a samozřejmě bohaté občerstvení. Okolo 17 hodiny začaly děti přicházet a zabírat si místa na židličkách. Za 10 minut přišly všechny. Rozloučily se s rodiči, zamčeli jsme vchodové dveře a mohlo se začít. Po uvítání jsme se všichni šli podívat do knihovny, ale většina už to u nás zná. Proto jsme se vrátili zpátky do zasedací místnosti. Dětem jsme představili pana Andersena a vzpomínali jsme, jaké napsal pohádky. Nejvíc si děti vybavovaly pohádku Ošklivé káčátko, nevěřily, že už je tak stará a také jsme jim ji přečetli. 

Naše hlavní téma bylo Ferda mravenec a proto děti po čtení pohádky dostaly křížovku na luštění ve skupinkách o Ferdovi a jeho pořátelích. Na některé otázky vůbec neznaly odpovědi a byly nucené je hledat ve vystavených knihách z knihovny, což se nám jako knihovnicím hrozně líbilo. Všem luštitelům se dařilo, dostali odměnu a následovala svačinka. Celé odpoledne jsme si pak s dětmi hrály a povídali si u kreslení obrázků pro knihovnu na jakékoliv téma. Uděláme si z nich v knihovně výstavku. 

Za veliké snažení jsme dětem rozdali Pamětní listy a další odměny. Okolo 20 hodiny si pro ně začali chodit rodiče a ony odešly domů.

Se všemi jsme se rozloučili, uklidili jsme a vydali se domů i my.

Doufáme, že se dětem akce líbila aspoň jako zábavné odpoledne, když v naší malé knihovně není možnost přespání jako ve velkých knihovnách na Noci s Andersenem. 

Podívejte se na fotky ve fotogalerii.