Návštěva dětí ze ZŠ a MŠ v knihovně

17.03.2023 16:05

V pátek 17. 3. 2023 jsme pozvali děti ze ZŠ a MŠ do knihovny, abychom jim ukázali knihovnu, řekli jim, že Březen je měsíc knihy a spoustu dalších informací. Nejdříve přišly děti ze čtvrtého a pátého ročníku a protože už jsou větší, vysvětlovali jsme jim naši novou službu "půjčování e-knih" přes knihovnický e-mail. Mnozí ji možná využijí pro povinnou školní četbu. 

Za chvíli po nich přišly děti ze školky. Ty jsme nejdříve uvítaly v zasedací místnosti, povídali si s nimi a nakonec jsme jim přečetli pohádku. Kdo chtěl, mohl se jít s námi podívat, jak vypadá opravdová knihovna. Samozřejmě chtěli všichni a tak byla knihovna plná veselých a zvídavých dětiček. 

Pro děti z druhého a třetího ročníku máme připravenou akci Noc s Andersenem, tak ty dnes nepřišly. Letošní prvňáčky zase přivítáme Pasováním na čtenáře v červnu.

Můžete se podívat do fotogalerie na fotky z návštěvy.