Knihovna v novém

03.09.2018 19:59

Milí čtenáři,

v pátek 31.8. 2018 jsme po prázdninové pauze zahájili půjčování v nových prostorách (dříve kancelář účetní obce paní Skalilové). Zatím je provoz knihovny velmi provizorní, chybí nám ještě řada knih, které procházejí revizí v Oddělení regionálních služeb KMOL. Interiér knihovny také není zcela bez chybičky. Prosíme Vás proto o trpělivost, než se vše dotáhne do úspěšného konce. Věříme, že pak budete s novou knihovnou a jejími službami zase spokojeni.

Vaše knihovnice,

Pavla a Monika