Čtvrtý ročník pasování prvňáčků na čtenáře

26.06.2019 18:01

Ve středu 19. 6. 2019 v 15 hodin proběhlo v ZŠ Bystročice již počtvrté Pasování prvňáčků na čtenáře. Všechny přítomné jsem uvítala v Písmenkovém království. Děti musely splnit 3 úkoly, aby mohly vstoupit do Písmenkového království a stát se čtenáři. Prvním úkolem bylo uhodnout heslo z chybějících písmenek ve slovech, které nám začal krást škodolibý skřítek Písmenkožrout. Druhý úkol byl vyrobit si záložku do knihy. A třetím úkolem bylo zodpovězení otázek po přečtení pohádky. Paní Královna a pan Král děti pečlivě sledovali. Po splnění všech úkolů musely děti splnit ještě jeden poslední, ale nejdůležitější úkol, a to přečíst Čtenářský slib, aby mohly vstoupit do Písmenkového království a stát se čtenáři. Poté je pan Král pasoval na čtenáře a paní Královna jim předala spoustu dárečků. Dostali i dárkový poukaz do Obecní knihovny Bystročice a doufám, že se s některými setkám při registraci v knihovně. 

Chtěla bych tímto poděkovat za pomoc paní Královně i panu Králi. 

Podívejte se ve fotogalerii na spoustu podařených fotek.

Vaše knihovnice Monika Masopustová